امروز    جمعه , 20/تير/1393  
فهرست مقاله
لیست قیمت لنت ترمز پارس
توضیحات محصول
همه مقالات

 

Tablo-Pars-Lent

 


                     

 

لیست قیمت لنت ترمز پارس

ردیف

نام کالا

تعداد دست در هر کارتن

قیمت یک دست

(به ریال)

1

لنت جلو پیکان متالیک

24

136500

2

لنت جلو پیکان صادراتی

24

158000

3

لنت عقب پیکان با کفشک

10

280000

4

لنت عقب پیکان با جعبه و پرچ

42

102000

5

لنت جلو پراید متالیک

24

147000

6

لنت جلو پراید صادراتی

24

168000

7

لنت عقب پراید صادراتی

30

155000

8

لنت جلو پژو 405 متالیک

18

214000

9

لنت جلو پژو 405 صادراتی

16

275000

10

لنت عقب پژو 405 صادراتی

10

340000

11

لنت جلو پژو 206 تیپ 2- متالیک

20

250000

12

لنت جلو پژو 206 تیپ 2 صادراتی

20

300000

13

لنت عقب پژو 206 تیپ 2 صادراتی

20

265000

14

لنت جلو پژو 206 اتوماتیک صادراتی

16

330000

15

لنت عقب پژو 206 اتوماتیک صادراتی

18

210000

16

لنت جلو خودرو ملی صادراتی

12

380000

17

لنت جلو خودرو ملی متالیک

12

345000

18

لنت عقب سمند کار صادراتی

10

355000

19

لنت عقب خودرو ملی صادراتی

12

410000

20

لنت جلو زانتیا 1800 صادراتی

12

315000

21

لنت جلو زانتیا 2000 صادراتی

18

350000

22

لنت عقب زانتیا صادراتی

10

210000

23

لنت جلو ون دلیکا متالیک

12

255000

24

لنت عقب دلیکا کفشکی صادراتی

5

345000

25

لنت جلو تیبا صادراتی

12

240000

26

لنت عقب تیبا کفشکی صادراتی

12

325000

27

لنت جلو ال 90 صادراتی

12

280000

28

لنت عقب ال 90  و پژو 206 تیپ 3 صادراتی

12

340000

29

لنت عقب ال 90 فول صادراتی

12

350000

30

لنت جلو مگان صادراتی

8

370000

31

عقب مگان صادراتی

24

205000

32

لنت جلو ریو متالیک

16

225000

33

لنت عقب ریو صادراتی

12

250000

34

لنت جلو پروتون لنسر صادراتی

16

240000

35

لنت جلو GEN2 صادراتی

16

300000

36

لنت عقب GEN2 صادراتی

20

290000

37

لنت جلو کاپرا صادراتی

12

395000

38

لنت عقب کاپرا صادراتی

5

630000

39

لنت جلو ماتیز پارس سبز

16

220000

40

لنت جلو مزدا 1600 متالیک

16

210000

41

لنت جلو فولکس گل 86متالیک

16

210000

42

لنت جلو فولکس گل 84 صادراتی

16

210000

43

لنت جلو رانا صادراتی

16

345000

44

لنت جلو مزدا وانت متالیک

16

185000

45

لنت جلو نیسان صادراتی

5

420000

46

لنت عقب نیسان صادراتی

4

480000

47

لنت جلو گالانت 92 متالیک

16

270000

48

لنت جلو پروتون ویرا و لنسر متالیک

16

250000